Vereenvoudigde seinen - Railpassie

Title
Ga naar de inhoud
Vereenvoudigde stopseinen
Principes
ALGEMEENHEDEN
Vereenvoudigde stopseinen richten zich tot:
  • Kleine bewegingen;
  • Grote bewegingen volgens normaalspoorregime.

Hun opstelling kan verlaagd of verhoogd zijn.

KENMERK VAN EEN VEREENVOUDIGD STOPSEIN

  • In het algemeen is de kenmerkplaat van een niet permissief vereenvoudigd stopsein geplaatst op de mast, is rechthoekig met zwarte aanduidingen op een witte grond (hoofdletter(s), eventueel aangevuld met een getal).
Uitzondering:
De naam van een niet permissief vereenvoudigd stopsein, aan de uitrit van een bundel met een gemeenschappelijk groot uitritsein, is de naam van dezelfde als deze van het gemeenschappelijk groot uitritsein maar in kleine letters.
  • De naam van een niet-beheerd vereenvoudigd stopsein bestaat uit de hoofdletters AP, BP, CP, DP, ..., gevolgd door het nummer (de nummers) van de door het sein gedekte overweg(en).
In het geval van meer dan één gedekte overweg, zijn de nummers van elkaar gescheiden door een horizontaal streepje en stemt de opeenvolging van de nummers overeen met de volgorde waarin de bestuurder de overwegen ontmoet. De kenmerkplaat is aangevuld met een bord SF05.

Seinbeelden
GEOPEND VEREENVOUDIGDE STOPSEIN


BEPERKTE RANGERING TOEGELATEN DOOR EEN VEREENVOUDIGD STOPSEIN VOORZIEN VAN (EEN) HERKENNINGSLICHTLETTER(S)


GESLOTEN VEREENVOUDIGD STOPSEIN


VEREENVOUDIGD STOPLICHTSEIN AAN DE UITRIT VAN EEN BUNDEL DIE VOORZIEN IS VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK UITRITSEIN

Het kenmerk is identiek aan dit van het gemeenschappelijk uitritsein, maar dan in kleine letters en eventueel aangevuld met het nummer van het spoor.
De permissieve vereenvoudigde stopseinen
HET VEREENVOUDIGD STOPSEIN LAAT DE DOORRIT TOE


HET VEREENVOUDIGD STOPSEIN IS GESLOTEN

Terug naar de inhoud